CURVE Collection

Curvy Architecture is inspiration for our design in this collection …

Kiến trúc của những đường cong là nguồn cảm hứng cho NORUUR trong CURVE collection lần này. 

Bằng chất liệu satin silk là hoàn hảo cho sự thể hiện concept những đường cong mềm mại đó .