About

NORUUR là một thương hiệu thời trang nữ.

Tên thương hiệu "NORUUR" (phát âm là /nəʊ ruːl)  là cách diễn đạt ngữ âm của "No rule" trong tiếng anh.

*  Được thành lập với tầm nhìn phục vụ những người yêu thích tự do, không bị giới hạn bởi bất kỳ quy tắc nào.

*  Thông qua thời trang, NORUUR tôn vinh sự pha trộn hài hòa giữa tự do và tinh tế, mang đến sự thanh lịch mà không khiên cưỡng .